Sherlock Holmes i Dr House: sztuka dedukcji


Ze względu na charakter prezentacji (wprowadzający, popularyzujący) nie wszystkie tematy zostały przedstawione tak szczegółowo, jak na to zasługują, czy też po prostu: jak tego wymagają. Poniżej kilka odsyłaczy, które mogą stanowić drugi krok ku zgłębieniu przedstawionych zagadnień:

 

Podział rozumowań:

Tabelka podsumowująca materiał z prezentacji

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozumowanie

 

Heurystyki:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heurystyka_dost%C4%99pno%C5%9Bci

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heurystyka_reprezentatywno%C5%9Bci

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heurystyka_zakotwiczenia_i_dostosowania

 

Syndrom myślenia grupowego:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Syndrom_grupowego_my%C5%9Blenia

 

Twierdzenie Bayesa:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Bayesa

 

Jako potwierdzenie, że kultura popularna może dostarczać inspiracji i przedmiotu badań (choćby nie bezpośrednio) poważnym badaczom, nie tylko w celach popularyzatorskich: książka „The Sign of Three” pod red. Umberta Eco, a w niej artykuły Jaakka Hintikki (wybitnego współczesnego logika) o Sherlocku Holmesie:

http://www.amazon.com/The-Sign-Three-Advances-Semiotic/dp/0253204879

 

„Logika zgadywania w opowieściach o przygodach Sherlocka Holmesa i w serialu Dr House” z książki „Dr House i filozofia – wszyscy kłamią”:

http://pdf.helion.pl/housef/housef-5.pdf

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt