zadanie dodatkowe

Zadanie

Proszę wybrać i przesłać zdefiniowane kluczowe pojęcia z opuszczonych modułów (kluczowe pojęcia pojawiają się na końcu materiałów teoretycznych) – według poniższych wytycznych. Liczba haseł do zdefiniowania – do ustalenia z prowadzącym mailowo.

 

Wytyczne

  1. Mogą Państwo bazować na wprowadzeniu teoretycznym do odpowiedniego modułu (można co nieco skopiować i wkleić), ale chciałbym, żeby sięgnęli Państwo także do innych źródeł (i wybrali z nich wartościowe spostrzeżenia lub przykłady) lub zrobili coś po swojemu (gdy będzie to możliwe). Sugerowane źródła poniżej.
  2. Zasadniczy cel polega na zdefiniowaniu pojęcia i podania przykładu lub przykładów (najlepiej innych niż podane we wprowadzeniu teoretycznym). Przykłady można zacytować z jakiegoś źródła (wtedy warto dać przypis, który będzie to sygnalizował), wymyślić lub zaczerpnąć z jakiegoś filmu, artykułu, komiksu, demotywatora lub jakiejś książki (aczkolwiek może nie być łatwo – takie przykłady ewentualnie nagrodzę także zupełnie dodatkowymi punktami). Cel ogólniejszy polega na stworzeniu słownika, który przyda się nam na zajęciach (naszej grupie, ale zapewne i kolejnym).
  3. Hasła nie muszą być długie, natomiast prosiłbym, żeby rzeczywiście wyjaśniały te pojęcia (proszę pomyśleć, że chcą je Państwo jak najlepiej wyjaśnić kolegom – np. z pracy, ze studiów), zawierały przykłady, były napisane prostym językiem (ale z towarzyszeniem poważnych, precyzyjnych definicji, gdy tylko są dostępne), żeby były czytelnie zbudowane (ustrukturyzowane).
  4. Zadanie zasadniczo ma pozwolić uzyskać dostęp do testów, odrobić nadprogramowe zaległości. Jednakże w zależności od „jakości” przygotowanych haseł, wkładu własnego czy wysiłku itp. można uzyskać za zadanie dodatkowe punkty spoza skali (doliczane do wyniku końcowego).
  5. Co do źródeł. Na końcu materiałów znajdują się sugestie dalszych lektur, poza tym w internecie jest mnóstwo interesujących rzeczy, np. w sprawie implikatur:

http://plato.stanford.edu/entries/implicature/

http://plato.stanford.edu/entries/presupposition/

http://mwitek.univ.szczecin.pl/E&FW_7.pdf

http://www.staff.amu.edu.pl/~murbansk/wp-content/uploads/2012/01/WdL_w12.pdf

 

Sugerowana budowa artykułu hasłowego:

Obowiązkowo: Hasło (nazwa pojęcia)
Obowiązkowo: Definicja prosta, taka własnymi słowami, „z polskiego na nasze„
Obowiązkowo: Definicja techniczna i precyzyjna – o ile jest dostępna, może być po prostu zacytowana ze źródła (z ew. tłumaczeniem na polski) z przypisem
Obowiązkowo: Przykłady (przede wszystkim typowe lub spreparowane, choć mogą być też – dodatkowo – bardziej wyrafinowane, nietypowe czy śmieszne)

Ewentualnie: Źródła (np. materiały dydaktyczne jakiegoś filozofa / językoznawcy / naukowca z USA)
Ewentualnie: Interesujące linki (co warto zobaczyć – artykuł, hasło w jakiejś encyklopedii)
Ewentualnie: Przykład z jakiegoś programu publicystycznego, filmu fabularnego, literatury.
Ewentualnie: Jak rozmawiać o… (to taki pomysł z książki Kahnemana Pułapki myślenia, który pokazuje, jak można posłużyć się nowymi pojęciami przy kawie lub w korytarzu przy kserokopiarce).
Ewentualnie: Pojęcia powiązane
Bardzo ewentualnie: Kontrowersje i sporne punkty
Przy czym proszę potraktować elementy „ewentualne” jako ważne i spróbować ująć ich możliwie jak najwięcej.

 

Przykład: http://www.criticalthinking.pl/encyclopedia/akt-mowy/

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt