Szanowni Państwo, jeśli ktoś ma braki związane z wykonywaniem testów na platformie, powinien wykonać JEDNO z poniższych zadań, dowolnie przez siebie wybrane.

Po wykonaniu zadania uzyskają Państwo dostęp do testów. Zadanie proszę wykonać samodzielnie.

W razie wątpliwości proszę pisać. Oczywiście, czasu nie pozostało zbyt dużo. Proszę wysłać rozwiązania do 16 czerwca 19 czerwca 30 czerwca.

 

Zadanie 1.

Proszę odnaleźć 10 przykładów definicji legalnych (najlepiej o wyraźnie precyzującym, zaostrzającym charakterze, ale niekoniecznie) zawartych w ustawach obowiązujących w Unii Europejskiej (mogą być z prawa europejskiego, mogą być z prawa polskiego: kodeksu pracy, kodeksu karnego, kodeksu cywilnego itp.).
Krótkie omówienie, czym jest definicja legalna, znajdą Państwo na 34 slajdzie prezentacji dotyczącej zagadnień języka i definiowania. Proszę też zapoznać się z omówieniem definicji projektujących we wprowadzeniu teoretycznym do modułu poświęconego definicjom.
Proszę przytoczyć (zacytować) te definicje i podać źródło. Niech to będą przykłady wyszukane samodzielnie, nie z drugiej ręki (nagminnie dostaję prace skopiowane ze stron internetowych i prezentacji wykładowców – takich nie uznaję).

Przykład:

Definicja nieruchomości (Dz.U.2014.0.121 art. 46, t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Zadanie 2.

Proszę odnaleźć 5-10 przykładów fallacji (chwytów erystycznych). Materiał o fallacjach znajdą Państwo na stronie (temat z 23 maja). W skrócie: są to zabiegi mające na celu pokonanie przeciwnika w dyskusji. Z punktu widzenia logiki są to argumenty niemerytoryczne (czyli bezwartościowe lub małowartościowe), ale okazują się bardzo skuteczne. Ewentualne pomoce, do których warto zajrzeć, znajdują się w bibliografii w materiałach teoretycznych na stronie.

Przykłady mogą pochodzić z dowolnego programu telewizyjnego lub internetowego, w którym dyskutują przynajmniej dwie osoby. Może to być wywiad, dyskusja, debata itd. W internecie jest dostępnych wiele spośród telewizyjnych programów publicystycznych np. Tomasz Lis na żywo, Kropka nad i, Debata Piotra Gembarowskiego, Ja Panu nie przerywałem, TAK czy NIE, Dziś wieczorem TVP Info, Gość Poranka TVP Info, INFOrozmowa, Zapach Pieniądza, Puszka Paradowskiej, Bliżej, Kulisy manipulacji, Rozmowy niedokończone itd.

Proszę o załączenie linku do nagrania i wskazanie, w którym momencie fallacja się pojawia, zapisania tej wypowiedzi, nazwanie błędu (lub opisanie), wskazanie, która z zasad krytycznej dyskusji została naruszona.

Przykład:

Źródło: http://youtu.be/CaAeD1GRbtY?t=10s (od początku do 25 sekundy)

Wypowiedź: Nikt jeszcze nie udowodnił, że feministka jest kobietą. Zatem feministka nie jest kobietą.

Fallacja: przerzucenie onus probandi na przeciwnika przez żadanie wykazanie prawdziwości zaprzeczenia tezy (udowodnij, że tak nie jest).

Złamanie zasady 2. – przyjęcia ciężaru dowodu
Źródło: http://youtu.be/CaAeD1GRbtY?t=10s (od początku do 25 sekundy)

Wypowiedź: Tak jak działacz związkowy nie jest robotnikiem, tak feministka nie jest kobietą.

Fallacja: fałszywa analogia

Złamanie zasady 7. – struktury dyskursu

 

Zadanie 3.

Proszę dokonać analizy pięciu wypowiedzi pod kątem ich wieloznaczności (więcej informacji w materiale). Przykłady powinny być autentyczne, tj. pochodzące z rzeczywistych wypowiedzi ustnych (zasłyszanych), graficznych (reklamy) bądź pisemnych: z radia, telewizji, internetu lub z korytarza czy tramwaju. Wśród przykładów powinien znaleźć się przynajmniej jeden związany z wieloznacznością leksykalną lub nieostrością nazwy oraz przynajmniej jeden dotyczący wieloznaczności składniowej lub eliptyczności.

Przykład:

(1) Michał kupił nowy samochód i jacht.

Wypowiedź (1) jest wieloznaczna składniowo ze względu na składnię spójnika ?i? oraz przymiotnika ?nowy”. Z powodu tej wieloznaczności możliwe są dwie interpretacje wypowiedzi (1): (a) ?Michał kupił dwa przedmioty: (nowy samochód) oraz (jacht).? (b) ?Michał kupił dwa nowe przedmioty: samochód oraz jacht?.

(2) Konieczność konstrukcji przysłania przygodność podstawy.

Wypowiedź (2) jest wieloznaczna składniowo ze względu na dwuznaczność konstrukcji biernikowej ?coś przesłania coś?. Zdanie można odczytać na dwa sposoby: (a) ?Przygodność podstawy jest przysłaniana przez konieczność konstrukcji? oraz (b) ?Konieczność konstrukcji jest przysłaniana przez przygodność podstawy”. Kontekst przemawia raczej za drugim odczytaniem, zob. R. Piłat, O istocie pojęć, s. 149.

Zadanie podaję za prof. Maciejem Witkiem. Więcej przykładów na jego stronie: http://kognitywistykanaus.pl/mwitek/wp-content/uploads/sites/4/2013/12/wzor_projektu_zaliczeniowego_wieloznacznosci.pdf

Zadanie 4.

Proszę dokonać analizy dowolnego tekstu pod kątem słów-wskaźników, słów zapewniających, chroniących, odpierających i wartościujących (można je zaznaczyć kolorem w Wordzie).

Przykład:

http://www.criticalthinking.pl/na-co-komu-logika-analiza/

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt