Bedkowski

Nazywam się Marcin Będkowski. Obecnie jestem doktorantem w Instytucie Filozofii UW oraz w Instytucie Języka Polskiego UW. Moje zainteresowania dotyczą języka – w różnych jego aspektach i przejawach:

  • od strony filozoficznej: interesuje mnie przede wszystkim filozofia analityczna, analiza filozoficzna oraz logika, ostatnio w szczególności critical thinking — logika stosowana. Jako doktorant filozofii prowadzę dla studentów różnych wydziałów zajęcia z logiki. Od jakiegoś czasu tworzę także kurs logiki praktycznej, właśnie w duchu critical thinking — może niedługo uda mi się z nim wystartować;
  • od strony językoznawczej: zajmuję się przede wszystkim językiem Cypriana Norwida, szerzej: problemami i metodami badania języka autorów (idiolektu), a jeszcze szerzej: opisem znaczenia jednostek języka. Poza tym trochę czasu w ciągu tygodnia przeznaczam na sprawy związane z kulturą języka i poprawnością językową;
  • i w końcu od strony ogólnoludzkiej: ciekawi mnie to, jak się ze sobą komunikujemy i wzajemnie rozumiemy; co robimy z językiem; jak myślą i rozwiązują problemy takie postaci, jak Holmes czy House; i inne – mniej lub bardziej poważne – kwestie, którym daję wyraz na tej stronie.
Kontakt

Tu wpisz treść wiadomości...