Bedkowski

Nazywam się Marcin Będkowski. Obecnie jestem doktorantem w Instytucie Filozofii UW oraz w Instytucie Języka Polskiego UW. Moje zainteresowania dotyczą języka – w różnych jego aspektach i przejawach:

  • od strony filozoficznej: interesuje mnie przede wszystkim filozofia analityczna, analiza filozoficzna oraz logika, ostatnio w szczególności critical thinking ? logika stosowana. Jako doktorant filozofii prowadzę dla studentów różnych wydziałów zajęcia z logiki. Od jakiegoś czasu tworzę także kurs logiki praktycznej, właśnie w duchu critical thinking ? może niedługo uda mi się z nim wystartować;
  • od strony językoznawczej: zajmuję się przede wszystkim językiem Cypriana Norwida, szerzej: problemami i metodami badania języka autorów (idiolektu), a jeszcze szerzej: opisem znaczenia jednostek języka. Poza tym trochę czasu w ciągu tygodnia przeznaczam na sprawy związane z kulturą języka i poprawnością językową;
  • i w końcu od strony ogólnoludzkiej: ciekawi mnie to, jak się ze sobą komunikujemy i wzajemnie rozumiemy; co robimy z językiem; jak myślą i rozwiązują problemy takie postaci, jak Holmes czy House; i inne – mniej lub bardziej poważne – kwestie, którym daję wyraz na tej stronie.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt