Myślenie krytyczne

Wszyscy ludzie myślą. Taka jest nasza natura, bo przecież człowiek to zwierzę myślące. Jednakże duża część naszych rozumowań i formułowanych opinii jest automatyczna i bezrefleksyjna, a przez to podatna na błędy, wpływ skrzywień poznawczych, stereotypów i uprzedzeń. Argumentujemy i podejmujemy decyzje w oparciu o niepełne informacje, często pod presją. Nasze myślenie bywa… tandetne. A gdy wybieramy tandetę, płacimy dwukrotnie: zarówno pieniędzmi, jak i jakością naszego życia. Zaczynasz myśleć krytycznie, gdy swoje codzienne myślenie – czyli rozumowania, interpretacje, oceny i decyzje – poddajesz refleksji. I zamierzasz uczynić je jak najlepszymi.

(Na podstawie: L. Elder, R. Paul, A Glossary of Critical Thinking Terms and Concepts).

Pomyśl, zanim pomyślisz.

Stanisław Jerzy Lec

Bezrozumnym życiem żyć człowiekowi nie warto.

Sokrates

Myślenie jest najtrudniejszą ze wszystkich dyscyplin.

Thomas Alva Edison

Zadaniem edukacji nie jest doskonalić ucznia we wszystkich czy też niektórych naukach, lecz dać jego umysłowi niezależność, to znaczy te dyspozycje i te nawyki, które mu pozwolą opanować dowolną dziedzinę wiedzy, jaką się zajmuje lub jaka okaże się potrzebna w dalszym biegu życia.

John Locke

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt