Miłość to błąd w rozumowaniu

Max Shulman, Love is a Fallacy tłum. Magdalena Dreinert, rys. Zuzanna Wicha     By­łem oso­bą chłod­ną i lo­gicz­ną. By­stry, kal­ku­lu­ją­cy, trzeź­wo my­ślą­cy, wni­kli­wy, [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt