Węgiel i wojna

Strona główna / Blog / Węgiel i wojna

Czy węgiel może zwiastować wojnę? W „Misiu” Barei można odnaleźć taki oto argument, poniżej przedstawiony w tzw. formie standardowej:

(Przesłanka 1) Gdy w wiosce jest węgiel, to nadchodzi wojna.
(Przesłanka 2) W wiosce jest węgiel.
(Wniosek) Nadchodzi wojna.

To przykład ilustrujący zadanie z którym muszą się zmierzyć studenci UW w ramach pierwszego tygodnia kursu internetowego „Praktyczne wprowadzenie do krytycznego myślenia” (szczegóły: opis kursu). Zadanie to polega na wyszukaniu i trafnym rozpoznaniu argumentów.

Argumenty to struktury typu: „TEZA, ponieważ PRZESŁANKI”, np. „Rozpad Ukrainy jest nieuchronny, ponieważ w jej granicach istnieją dwa narody reprezentujące przeciwstawne cele” (argument Aleksandra Dugina, zob. „Angora” 2014, Nr 9, s. 75). Argumenty zasadniczą służą do uzasadniania naszych przekonań (a pośrednio do przekonywania innych).

Wbrew pozorom odnajdywanie i rozpoznawanie argumentów nie jest zadaniem łatwym (o ich ocenie nie wspominając!), to trudna sztuka (i sztuka właśnie!). Argumenty bardzo łatwo pomylić z wyjaśnieniami. Słowo „ponieważ” (również jego synonimy i inne kluczowe terminy, np. „racja”) okazują się dwuznaczne. Porównajmy dwa zdania: „Dom się spalił, ponieważ wielu świadków to potwierdza” oraz „Dom się spalił, ponieważ ktoś go podpalił”. Zdania te pełnią zupełnie inne funkcje. Jedno służy do uzasadnienia przekonania, drugie zaś do wyjaśnienia faktu, dlaczego tak się stało (w tym drugim wypadku to, że dom się spalił, jest przyjęte jako pewne, nie wymaga uzasadnienia).

Related Posts

Leave a Comment