Magdalena Środa, Zseksualizowane dzieci, „Newsweek”, nr 42/2013 (1599).

Kto „seksualizuje” nasze dzieci? Nie wiem . Wiem natomiast , że określenie to rozpanoszyło się w publicznym dyskursie. Wystarczy włączyć Radio Maryja, poczytać jedno z pism niepokornych, takich jak „Nasz Dziennik”, „Do Rzeczy” czy „W Sieci”, lub też posłuchać posłów i posłanek PiS, którzy akurat znajdują się w harmonogramie pisowskiego akwizytora (Hofman?) zajmującego się dostarczaniem właściwych posłów do właściwych mediów, by niechybnie natknąć się na osławioną już seksualizację dzieci. O tym, że ta seksualizacja jest rzekomym wymysłem ideologii gender, pisałam już w poprzednim numerze . Jednak ostatnie wypowiedzi bp. Michalika rzucają na tę sprawę nowe światło.

Trudno właściwie powiedzieć , co miałoby znaczyć to określenie. Seksualizować to albo czynić kogoś przedmiotem zainteresowania seksualnego, albo wzniecać u kogoś zainteresowanie seksem. Zseksualizowane dzieci to – zapewne – albo te, którymi interesują się pedofile, albo te, które mają jakąś wiedzę z zakresu seksualności. Prawicowym orędownikom moralności i tradycji to drugie wydaje się znacznie niebezpieczniejsze niż to pierwsze. Bo  nie ma gorszej rzeczy niż wiedza i lepszej niż ignorancja oraz niewinność, nawet jeśli wodzi innych na pokuszenie .

Bp Michalik sporo
wie o tym kuszeniu i oburza go to, że ktoś mógłby winić księży za przypadki pedofilii. Wiadomo bowiem od dawna , że ksiądz to świętość , a dzieci ani głosu, ani praw nie mają . W wizji biskupa wszystkiemu są winne rozwody. Gdyby rodzina trwała w stanie świętej nienaruszalności , posłuszna woli i dyscyplinie głowy rodziny, to nic złego by się nie działo. To znaczy: żadne dziecko nie zaskarżyłoby księdza, bo  ksiądz to nawet więcej niż ojciec . Żadne dziecko nie miałoby też świadomości, że naruszanie jego integralności cielesnej jest czymś złym . Nie znam statystyk dotyczących ofiar pedofili, ale myślę, że  są to właśnie dzieci z rodzin tzw. tradycyjnych , w których relacje są budowane na zasadzie bezwzględnego posłuszeństwa głowie rodziny , gdzie seks jest tematem tabu , a dziecko jest traktowane jako pozbawiony praw przedmiot zarówno rodzicielskiej miłości, jak i rodzicielskiego (ojcowskiego) dyscyplinowania. „Duch Święty rózeczką dziateczki bić każe”. Z tej oto tradycji wywodzi się oburzenie bp. Michalika, który dostrzega, że dzieci miast milczeć w pokorze pod dyscypliną, powołują się na jakieś prawa i oskarżają „autorytet”, który je molestuje. Nie ma więc dla społeczeństwa gorszej rzeczy niż wiedza o prawach i umiejętność jej wykorzystania. Nie ma bardziej błogosławionej niż święta ignorancja, posłuszeństwo i milczenie. Jak to przez setki lat bywało.

Tymczasem ponad sto lat temu Zygmunt Freud odkrył, że  każdy z nas, od narodzin po śmierć, jest istotą seksualną. Jest nią i dziecko, i ksiądz, i samotny mężczyzna, i stara kobieta, i noworodek, i biskup. Nie da się tego ukryć ani wyprzeć nawet pod rygorem najbardziej wyrafinowanej dyscypliny . Księża coś muszą robić ze swoją tłumioną seksualnością, bo  przecież celibat jest stanem znacznie bardziej niezgodnym z naturą niż homoseksualizm czy masturbacja (nie bez powodów Orygenes, jeden ze świętych Kościoła, wykastrował się, by nie być więcej wiedzionym na pokuszenie), a dzieci powinny coś o swojej seksualności wiedzieć, by nie stać się biernymi ofiarami nieposkromienia innych.

Gdybyśmy poważnie myśleli o ich ochronie, to kontrola i inwigilacja środowisk, które mają z nimi do czynienia, z pewnością nie wystarczą. Nie da się zresztą objąć kontrolą wszystkich nauczycieli, instruktorów harcerstwa, księży, trenerów sportowych ani celebrytów, którzy sławą i modlitwą skłonności pedofilskie przesłaniają. Jedyną bronią jest dostarczenie dzieciom wiedzy (dostosowanej do ich wieku i wrażliwości) o własnym ciele, o prawie do integralności, do bezpieczeństwa, o tym, jak odróżniać zły i dobry dotyk, jak komunikować dorosłym, że dzieje się coś podejrzanego w ich relacjach z innymi. Tylko wiedza może uchronić dzieci przed złem . Ci, którzy traktują tę wiedzę jako seksualizację dzieci i zło , mylą przyczynę ze skutkiem i sprawców z ofiarą. Dzieci są bowiem istotami seksualnymi i lepiej, żeby wiedziały o tym szybciej, niż dostrzeże to pedofil. ■

Magdalena Środa, Zseksualizowane dzieci, „Newsweek”, nr 42/2013 (1599).

Kto „seksualizuje” nasze dzieci? [slidenote text='Nie wiem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Nie jest to zapewnianie, jednakże można uznać, że zdanie to wprowadza fallację ironicznej niekompetencji czy ironicznej niewiedzy. Zabieg ten służy zasygnalizowaniu dystansu do sprawy, do języka, w którym formułowane są diagnozy strony nam przeciwnej: w tym wypadku Środa dystansuje się do języka i ocen środowiska katolickiego. [/slidenote]. [slidenote text='Wiem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Zapewnianie[/slidenote] [slidenote text='natomiast' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Odpieranie[/slidenote], że określenie to [slidenote text='rozpanoszyło się' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. Znaczenie: «nadmiernie się rozwinąć, rozprzestrzenić». Wartościowane jest, oczywiście, określenie "seksualizować". [/slidenote] w publicznym dyskursie. [slidenote text='Wystarczy włączyć' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Zapewnianie. Także "poczytać" i "posłuchać"[/slidenote] Radio Maryja, poczytać jedno z pism niepokornych, takich jak „Nasz Dziennik”, „Do Rzeczy” czy „W Sieci”, lub też posłuchać posłów i posłanek PiS, którzy akurat znajdują się w harmonogramie [slidenote text='pisowskiego akwizytora' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne (konotacyjne).[/slidenote] (Hofman?) zajmującego się dostarczaniem właściwych posłów do właściwych mediów, by [slidenote text='niechybnie' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zapewnianie. Niechybny to taki, który nastąpi z całą pewnością [/slidenote] natknąć się na [slidenote text='osławioną' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne[/slidenote] już seksualizację dzieci. O tym, że ta seksualizacja jest [slidenote text='rzekomym wymysłem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowane negatywnie. [/slidenote] ideologii gender, [slidenote text='pisałam już w poprzednim numerze' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zapewnianie. Odesłanie do wcześniejszego artykułu jako miejsca, w którym znajduje się argumentacja.[/slidenote]. [slidenote text='Jednak' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Odpieranie. Pisałam o tym (więc nie warto byłoby się powtarzać), ale na sprawę rzucają nowe światło ostatnie wypowiedzi bp. Michalika. [/slidenote] ostatnie wypowiedzi bp. Michalika rzucają na tę sprawę nowe światło.

[slidenote text='Trudno właściwie powiedzieć' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Chronienie[/slidenote], co miałoby znaczyć to określenie. Seksualizować to albo czynić kogoś przedmiotem zainteresowania seksualnego, albo wzniecać u kogoś zainteresowanie seksem. Zseksualizowane dzieci to – [slidenote text='zapewne' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Chronienie[/slidenote] – albo te, którymi interesują się pedofile, albo te, które mają [slidenote text='jakąś' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie. [/slidenote] wiedzę z zakresu seksualności. [slidenote text='Prawicowym orędownikom moralności i tradycji' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne (kontekstowe)[/slidenote] to drugie [slidenote text='wydaje się' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie. [/slidenote] znacznie [slidenote text='niebezpieczniejsze' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne. [/slidenote] niż to pierwsze. [slidenote text='Bo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] [slidenote text='nie ma gorszej rzeczy niż' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne.[/slidenote] wiedza i [slidenote text='lepszej niż' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie pozytywne. [/slidenote] ignorancja oraz niewinność, nawet jeśli wodzi innych na [slidenote text='pokuszenie' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. [/slidenote].

Bp Michalik [slidenote text='sporo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Chronienie[/slidenote] wie o tym kuszeniu i oburza go to, że ktoś mógłby winić księży za przypadki pedofilii. [slidenote text='Wiadomo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zapewnianie [/slidenote] [slidenote text='bowiem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] [slidenote text='od dawna' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Chronienie. Chroniący element zapewnienia: "wiadomo od dawna" [/slidenote], że ksiądz to [slidenote text='świętość' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zasadniczo słowo wartościujące pozytywne, ale tu element wypowiedzi ironicznej, Środa cytuje cudze słowa. Podobnie dalej. [/slidenote], a dzieci [slidenote text='ani głosu, ani praw nie mają' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. [/slidenote]. W [slidenote text='wizji' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Można odczytać "wizję" neutralnie jako 'przekonanie' lub wartościująco negatywnie 'urojenie'. [/slidenote] biskupa wszystkiemu są winne rozwody. Gdyby rodzina trwała w stanie [slidenote text='świętej nienaruszalności' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne (kontekstowo). [/slidenote], posłuszna woli i dyscyplinie głowy rodziny, to nic [slidenote text='złego' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne.[/slidenote] by się nie działo. To znaczy: żadne dziecko nie zaskarżyłoby księdza, [slidenote text='bo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Słowo-wskaźnik[/slidenote] ksiądz to [slidenote text='nawet więcej niż ojciec' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie pozytywne (ale w obrębie obcego słowa) [/slidenote]. Żadne dziecko nie miałoby też świadomości, że naruszanie jego integralności cielesnej jest czymś [slidenote text='złym' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne. [/slidenote]. Nie znam statystyk dotyczących ofiar pedofili, [slidenote text='ale' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Odpieranie[/slidenote] [slidenote text='myślę, że' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie [/slidenote] są to właśnie dzieci z rodzin [slidenote text='tzw. tradycyjnych' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. W kontekście - ze względu na cechy podane dalej.[/slidenote], w których relacje są budowane na zasadzie [slidenote text='bezwzględnego posłuszeństwa głowie rodziny' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. [/slidenote], gdzie seks jest [slidenote text='tematem tabu' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne.[/slidenote], a dziecko jest traktowane jako [slidenote text='pozbawiony praw przedmiot' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne.[/slidenote] zarówno rodzicielskiej miłości, jak i rodzicielskiego (ojcowskiego) dyscyplinowania. „Duch Święty rózeczką dziateczki bić każe”. Z tej oto [slidenote text='tradycji' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne (kontekstowo). [/slidenote] wywodzi się oburzenie bp. Michalika, który dostrzega, że dzieci miast milczeć w pokorze pod dyscypliną, powołują się na jakieś prawa i oskarżają „autorytet”, który je molestuje. Nie ma [slidenote text='więc' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] dla społeczeństwa [slidenote text='gorszej rzeczy' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne.[/slidenote] niż wiedza o prawach i umiejętność jej wykorzystania. Nie ma [slidenote text='bardziej błogosławionej' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie pozytywne, ale w tym kontekście jest to ironia. Zatem "święta ignorancja", "posłuszeństwo" i "milczenie" niosą wg autorki wartościowanie negatywne. [/slidenote] niż święta ignorancja, posłuszeństwo i milczenie. Jak to przez setki lat bywało.

Tymczasem [slidenote text='ponad sto lat temu' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie.[/slidenote] [slidenote text='Zygmunt Freud odkrył, że' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Zapewnianie[/slidenote] każdy z nas, od narodzin po śmierć, jest istotą seksualną. Jest nią i dziecko, i ksiądz, i samotny mężczyzna, i stara kobieta, i noworodek, i biskup. [slidenote text='Nie da się tego ukryć ani wyprzeć nawet pod rygorem najbardziej wyrafinowanej dyscypliny' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zapewnianie. [/slidenote]. Księża [slidenote text='coś' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie.[/slidenote] muszą robić ze swoją [slidenote text='tłumioną' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne? [/slidenote] seksualnością, [slidenote text='bo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] przecież celibat jest stanem [slidenote text='znacznie bardziej' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie. [/slidenote] [slidenote text='niezgodnym z naturą' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. [/slidenote] niż homoseksualizm czy masturbacja (nie bez powodów Orygenes, jeden ze świętych Kościoła, wykastrował się, by nie być więcej wiedzionym na pokuszenie), a dzieci powinny coś o swojej seksualności wiedzieć, by nie stać się biernymi ofiarami nieposkromienia innych.

Gdybyśmy [slidenote text='poważnie' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie pozytywne (kontekstowo).[/slidenote] myśleli o ich ochronie, to kontrola i inwigilacja środowisk, które mają z nimi do czynienia, [slidenote text='z pewnością' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Zapewnianie[/slidenote] nie wystarczą. Nie da się zresztą objąć kontrolą wszystkich nauczycieli, instruktorów harcerstwa, księży, trenerów sportowych ani celebrytów, którzy sławą i modlitwą skłonności pedofilskie przesłaniają. Jedyną bronią jest dostarczenie dzieciom wiedzy (dostosowanej do ich wieku i wrażliwości) o własnym ciele, o prawie do integralności, do bezpieczeństwa, o tym, jak odróżniać [slidenote text='zły i dobry' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne i pozytywne. [/slidenote] dotyk, jak komunikować dorosłym, że dzieje się [slidenote text='coś podejrzanego ' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie, zarazem wartościowanie negatywne. [/slidenote]w ich relacjach z innymi. Tylko wiedza może uchronić dzieci przed [slidenote text='złem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne. [/slidenote]. Ci, którzy traktują tę wiedzę jako seksualizację dzieci i [slidenote text='zło' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne. [/slidenote], mylą przyczynę ze skutkiem i sprawców z ofiarą. Dzieci są [slidenote text='bowiem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] istotami seksualnymi i [slidenote text='lepiej, żeby' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie pozytywne. [/slidenote] wiedziały o tym szybciej, niż dostrzeże to pedofil. ■

Magdalena Środa, Zseksualizowane dzieci, „Newsweek”, nr 42/2013 (1599).

Kto „seksualizuje” nasze dzieci? [slidenote text='Nie wiem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Nie jest to zapewnianie, jednakże można uznać, że zdanie to wprowadza fallację ironicznej niekompetencji czy ironicznej niewiedzy. Zabieg ten służy zasygnalizowaniu dystansu do sprawy, do języka, w którym formułowane są diagnozy strony nam przeciwnej: w tym wypadku Środa dystansuje się do języka i ocen środowiska katolickiego. [/slidenote]. [slidenote text='Wiem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Zapewnianie[/slidenote] [slidenote text='natomiast' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Odpieranie[/slidenote], że określenie to [slidenote text='rozpanoszyło się' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. Znaczenie: «nadmiernie się rozwinąć, rozprzestrzenić». Wartościowane jest, oczywiście, określenie "seksualizować". [/slidenote] w publicznym dyskursie. [slidenote text='Wystarczy włączyć' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Zapewnianie. Także "poczytać" i "posłuchać"[/slidenote] Radio Maryja, poczytać jedno z pism niepokornych, takich jak „Nasz Dziennik”, „Do Rzeczy” czy „W Sieci”, lub też posłuchać posłów i posłanek PiS, którzy akurat znajdują się w harmonogramie [slidenote text='pisowskiego akwizytora' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne (konotacyjne).[/slidenote] (Hofman?) zajmującego się dostarczaniem właściwych posłów do właściwych mediów, by [slidenote text='niechybnie' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zapewnianie. Niechybny to taki, który nastąpi z całą pewnością [/slidenote] natknąć się na [slidenote text='osławioną' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne[/slidenote] już seksualizację dzieci. O tym, że ta seksualizacja jest [slidenote text='rzekomym wymysłem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowane negatywnie. [/slidenote] ideologii gender, [slidenote text='pisałam już w poprzednim numerze' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zapewnianie. Odesłanie do wcześniejszego artykułu jako miejsca, w którym znajduje się argumentacja.[/slidenote]. [slidenote text='Jednak' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Odpieranie. Pisałam o tym (więc nie warto byłoby się powtarzać), ale na sprawę rzucają nowe światło ostatnie wypowiedzi bp. Michalika. [/slidenote] ostatnie wypowiedzi bp. Michalika rzucają na tę sprawę nowe światło.

[slidenote text='Trudno właściwie powiedzieć' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Chronienie[/slidenote], co miałoby znaczyć to określenie. Seksualizować to albo czynić kogoś przedmiotem zainteresowania seksualnego, albo wzniecać u kogoś zainteresowanie seksem. Zseksualizowane dzieci to – [slidenote text='zapewne' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Chronienie[/slidenote] – albo te, którymi interesują się pedofile, albo te, które mają [slidenote text='jakąś' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie. [/slidenote] wiedzę z zakresu seksualności. [slidenote text='Prawicowym orędownikom moralności i tradycji' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne (kontekstowe)[/slidenote] to drugie [slidenote text='wydaje się' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie. [/slidenote] znacznie [slidenote text='niebezpieczniejsze' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne. [/slidenote] niż to pierwsze. [slidenote text='Bo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] [slidenote text='nie ma gorszej rzeczy niż' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne.[/slidenote] wiedza i [slidenote text='lepszej niż' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie pozytywne. [/slidenote] ignorancja oraz niewinność, nawet jeśli wodzi innych na [slidenote text='pokuszenie' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. [/slidenote].

Bp Michalik [slidenote text='sporo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Chronienie[/slidenote] wie o tym kuszeniu i oburza go to, że ktoś mógłby winić księży za przypadki pedofilii. [slidenote text='Wiadomo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zapewnianie [/slidenote] [slidenote text='bowiem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] [slidenote text='od dawna' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Chronienie. Chroniący element zapewnienia: "wiadomo od dawna" [/slidenote], że ksiądz to [slidenote text='świętość' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zasadniczo słowo wartościujące pozytywne, ale tu element wypowiedzi ironicznej, Środa cytuje cudze słowa. Podobnie dalej. [/slidenote], a dzieci [slidenote text='ani głosu, ani praw nie mają' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. [/slidenote]. W [slidenote text='wizji' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Można odczytać "wizję" neutralnie jako 'przekonanie' lub wartościująco negatywnie 'urojenie'. [/slidenote] biskupa wszystkiemu są winne rozwody. Gdyby rodzina trwała w stanie [slidenote text='świętej nienaruszalności' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne (kontekstowo). [/slidenote], posłuszna woli i dyscyplinie głowy rodziny, to nic [slidenote text='złego' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne.[/slidenote] by się nie działo. To znaczy: żadne dziecko nie zaskarżyłoby księdza, [slidenote text='bo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Słowo-wskaźnik[/slidenote] ksiądz to [slidenote text='nawet więcej niż ojciec' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie pozytywne (ale w obrębie obcego słowa) [/slidenote]. Żadne dziecko nie miałoby też świadomości, że naruszanie jego integralności cielesnej jest czymś [slidenote text='złym' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne. [/slidenote]. Nie znam statystyk dotyczących ofiar pedofili, [slidenote text='ale' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Odpieranie[/slidenote] [slidenote text='myślę, że' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie [/slidenote] są to właśnie dzieci z rodzin [slidenote text='tzw. tradycyjnych' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. W kontekście - ze względu na cechy podane dalej.[/slidenote], w których relacje są budowane na zasadzie [slidenote text='bezwzględnego posłuszeństwa głowie rodziny' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. [/slidenote], gdzie seks jest [slidenote text='tematem tabu' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne.[/slidenote], a dziecko jest traktowane jako [slidenote text='pozbawiony praw przedmiot' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne.[/slidenote] zarówno rodzicielskiej miłości, jak i rodzicielskiego (ojcowskiego) dyscyplinowania. „Duch Święty rózeczką dziateczki bić każe”. Z tej oto [slidenote text='tradycji' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne (kontekstowo). [/slidenote] wywodzi się oburzenie bp. Michalika, który dostrzega, że dzieci miast milczeć w pokorze pod dyscypliną, powołują się na jakieś prawa i oskarżają „autorytet”, który je molestuje. Nie ma [slidenote text='więc' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] dla społeczeństwa [slidenote text='gorszej rzeczy' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne.[/slidenote] niż wiedza o prawach i umiejętność jej wykorzystania. Nie ma [slidenote text='bardziej błogosławionej' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie pozytywne, ale w tym kontekście jest to ironia. Zatem "święta ignorancja", "posłuszeństwo" i "milczenie" niosą wg autorki wartościowanie negatywne. [/slidenote] niż święta ignorancja, posłuszeństwo i milczenie. Jak to przez setki lat bywało.

Tymczasem [slidenote text='ponad sto lat temu' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie.[/slidenote] [slidenote text='Zygmunt Freud odkrył, że' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Zapewnianie[/slidenote] każdy z nas, od narodzin po śmierć, jest istotą seksualną. Jest nią i dziecko, i ksiądz, i samotny mężczyzna, i stara kobieta, i noworodek, i biskup. [slidenote text='Nie da się tego ukryć ani wyprzeć nawet pod rygorem najbardziej wyrafinowanej dyscypliny' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Zapewnianie. [/slidenote]. Księża [slidenote text='coś' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie.[/slidenote] muszą robić ze swoją [slidenote text='tłumioną' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne? [/slidenote] seksualnością, [slidenote text='bo' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] przecież celibat jest stanem [slidenote text='znacznie bardziej' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie. [/slidenote] [slidenote text='niezgodnym z naturą' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie negatywne. [/slidenote] niż homoseksualizm czy masturbacja (nie bez powodów Orygenes, jeden ze świętych Kościoła, wykastrował się, by nie być więcej wiedzionym na pokuszenie), a dzieci powinny coś o swojej seksualności wiedzieć, by nie stać się biernymi ofiarami nieposkromienia innych.

Gdybyśmy [slidenote text='poważnie' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Wartościowanie pozytywne (kontekstowo).[/slidenote] myśleli o ich ochronie, to kontrola i inwigilacja środowisk, które mają z nimi do czynienia, [slidenote text='z pewnością' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Zapewnianie[/slidenote] nie wystarczą. Nie da się zresztą objąć kontrolą wszystkich nauczycieli, instruktorów harcerstwa, księży, trenerów sportowych ani celebrytów, którzy sławą i modlitwą skłonności pedofilskie przesłaniają. Jedyną bronią jest dostarczenie dzieciom wiedzy (dostosowanej do ich wieku i wrażliwości) o własnym ciele, o prawie do integralności, do bezpieczeństwa, o tym, jak odróżniać [slidenote text='zły i dobry' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne i pozytywne. [/slidenote] dotyk, jak komunikować dorosłym, że dzieje się [slidenote text='coś podejrzanego ' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Chronienie, zarazem wartościowanie negatywne. [/slidenote]w ich relacjach z innymi. Tylko wiedza może uchronić dzieci przed [slidenote text='złem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne. [/slidenote]. Ci, którzy traktują tę wiedzę jako seksualizację dzieci i [slidenote text='zło' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie negatywne. [/slidenote], mylą przyczynę ze skutkiem i sprawców z ofiarą. Dzieci są [slidenote text='bowiem' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"]Słowo-wskaźnik[/slidenote] istotami seksualnymi i [slidenote text='lepiej, żeby' width=200 closebutton="no" event="hover" marginout="5"] Wartościowanie pozytywne. [/slidenote] wiedziały o tym szybciej, niż dostrzeże to pedofil. ■